برچسب: #فرهاد

دل نوشته آنلاین فرهاد کوه کن می‌دونی چیه انگار خاطراتت رو توی قلبم حکاکی کردی.. میشه بگی کی خاطرات رو حک کردی؟ چرا من متوجه نشدم؟ چرا ندیدم که فرهاد کوه کن قلبم شدی؟ چرا خوابم اونقدر سنگین بود که نفهمیدم لب پرتگاهم؟ نفهمیدم باید سقوط آزاد رو تجربه کنم؟ وقتی از دنیای شیرین خواب […]