برچسب: بهترین شعر اینستاگرام

شعر پرواز دلم مثال سیمرغ پرواز می‌خواهد زمین دست از مس وجودت بکش مرا ثروت اسیر نمی‌کند برای ماندم شاید تنها حرف دلت کافیست صدایم کن تا نگاهت کنم نگاهم کن تا به دورت طواف کنم من شکستم شیهشه،قلب، غرورت را تو شکستی وجود، قلب، ‌عقلم را بیا، بیا دست بکشیم از شکستن من خورشیدم […]