برچسب: بهترین رمان های سال

پسرمغرور ودختر شیطون

رمان آنلاین پسر مغرور دختر شیطون پارت۹ همون شماره. دوست شادی بود جواب دادم آرشام: بله دختره:. فک نمیکردم شادی رو به این زودی بکشی و حتی دنبالم نیا آرشام: منظورت چیه دختره: شادی زنده هست با حرفی محکم زدم رو ترمز و گوشه ای پارک کردم تند تند نفس می‌کشیدم گوشی رو کنار گوشم […]

رمان دست سرنوشت

1+ رمان‌ آنلاین‌ دست‌ سرنوشت‌ پارت111الی 140به‌ قلم‌ کیمیا‌ عیوضی پارت_111از_زبان_آروشا رها میگم بریم کارت عروسی ببینیم فردا دوباره میاییم لباس عروسی ببینیم نظرتون؟ اروین :چیییییی فردا؟ینی الان تموم نمیشه خرید رها:وا ساعت 3شد به نظرت تموم میشه حالا هیچی هم‌نخریدی جز گوشت گربه خوبه والا آرتین :بحث نکنید بگید کجا بریم _برو ب سمت […]

فصل دوم رمان نگار پارت 1

فصل دوم رمان نگار پارت 1 داشتم به عکسایی که گرفته بودم نگاه میکردم، که با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم آسمان بود .خواستم جواب بدم که مادرم اومد _پاشو بیا ناهار +الان میام به آسمان اس ام اس دادم که مادرم اومد بعد ناهار خودم بهت زنگ میزنم. گوشی رو گذاشتم رو میز […]

پرنسس دورغگو

کودکی ناخواسته که از یک شب ناخواسته است پدری که نمیخواهدش و مادری که ……

ازاد موسوی پسر حاج مصطفی پسر خلف حاجی که عاشق دختری اشتباهی شد اما دختر روز عروسی گذاشت و رفت حالا ازاد بعد ۲ سال برمیگرده و دختری جوان حامله ای رو داخل خونه حاجی میبینه و فکر میکنه که حاجی زن گرفته و از همون اول با اون دختر لج میوفته و …….

رمان زیر آسمان شهر خیس PDF کامل

1+ رمان آنلاین زیر آسمان شهر خیس پارت ۲ گوشیم رو به ضبط ماشین وصل ڪردم و اهنگ مورد علاقه ام ڪه تازه اومده از مهدی احمدوند به نام جاده‌ های اشڪ پلی ڪردم. سیستم ماشینم تازه عوض ڪرده بودم وقتی یادم می افته خندم میگیره . _ایدا: چته لبخند میزنی نڪنه عاشق شدی ؟ […]

رمان یخی که عاشق خورشید میشود

یخی که عاشق خورشید شد پارت 3 هیکل مردونش ریلکس شد. خندید و گفت : نگفته بودی از اینقابلیتا هم داری، شیطون. دستم و داخل موهاش فرو کردم و آروم کشیدم، دلم نیومد درد بکشه. آی بلندی گفت که خندیدم. هردو ساکت شده بودیم و به صدای دیوونه کننده آب گوش می‌دادیم. +چه آرامشی داره […]

رمان صیغه استاد

داستان راجب دختری به نام پروا که برای فرار از ازدواج با پسر عمویش صیغه استاد دانشگاه میشه اما غافل از اینکه اون جنون جنسی داره و برده اش میشه همه چیز خوبه تا اینکه……..

رمان انلاین دختر ایران پارت ۱۱ امردا سرش را تکان داد و همانطور که از پذیرایی خارج می‌شد گفت _سرم که غذا نمیشه الا میگم که یه سوپ خوب درست کنن و بی اعتنا به مخالفت های رسا راهش را به سمت اشپزخانه کج کرد و به طلا، اشپز گوشزد کرد که تا سوپ مقوی […]

رمان کاساندان

رمان آنلاین کاساندان پارت ۷ هزاران هزار کاشکی.!اما ایا واقعا همچین درخواست هایی اتفاق می افتادن؟سارا نزدیکم شد و با دیدن چشمای اشکیم گفت_اَه انقدر بدم میاد آبغوره میگیری.پاشو برو تو اتاقت گریه کن.چیز دیگه ای هم ازش انتظار نداشتم.سارا همین بود دیگه .گاهی اوقات به خودم میگم این که منو دوست نداره و باهام […]

رمان تپش

رمان آنلاین تپش پارت 4 پشت سرشم و بوی عطرش رو که به بینی ام میخورهرو با تمام وجود به ریه هام میفرستم .قلبم از هیجان تند میزنه ، آخه هیج وقت حتی ازذهنمم رد نمیشد که آران یه روزی خونمون بیاد !!به سمت بابام اینا میره و باهاشون سلام احوالپرسی میکنه بعد به سمت […]