برچسب: برترین سایت رمان

رمان دست سرنوشت

2+ رمان‌ آنلاین‌ دست‌ سرنوشت‌ پارت 141 الی 200 به‌ قلم‌ کیمیا‌ عیوضی {کامنت و لایک یادتون نره انرژی مثب هاتون رو دریغ نکنید} پارت_141از_زبان_آرتین از حرف اروشا خندم گرفته بود اخه باچسب؟ اروین نگاهی به نیش باز اروشا انداخت وگف:واقعا؟!دستت دردنکنه.. به دنبال حرفش از راهرو رف بیرون به جای خالیش نگامیکردم که دیدم […]

2+ رمان آنلاین پسر مغرور دختر شیطون پارت ۶ ارشام: چون زیادی داری دلبری میکنی یه موقع دیدی شب یه لقمت کردم شادی: خیلی بدیا ارشام : دیگه دیگه و رفت سمت کمد و لباس عوض کرد منم سرمو پایین انداختم ارشام: بریم؟ شادی: اوهوم کیفمو برداشتم بلند شدم از رو تخت شادی: افسانه جونم […]

فصل دوم رمان نگار پارت 1

فصل دوم رمان نگار پارت 1 داشتم به عکسایی که گرفته بودم نگاه میکردم، که با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم آسمان بود .خواستم جواب بدم که مادرم اومد _پاشو بیا ناهار +الان میام به آسمان اس ام اس دادم که مادرم اومد بعد ناهار خودم بهت زنگ میزنم. گوشی رو گذاشتم رو میز […]

رمان زیر آسمان شهر خیس PDF کامل

1+ رمان آنلاین زیر آسمان شهر خیس پارت ۲ گوشیم رو به ضبط ماشین وصل ڪردم و اهنگ مورد علاقه ام ڪه تازه اومده از مهدی احمدوند به نام جاده‌ های اشڪ پلی ڪردم. سیستم ماشینم تازه عوض ڪرده بودم وقتی یادم می افته خندم میگیره . _ایدا: چته لبخند میزنی نڪنه عاشق شدی ؟ […]

رمان نگار

رمان آنلاین نگارپارت ۷    +خدافظ  _خدافظ گوشیم رو گذاشتم سر جاش .دیگه دیره رفتم جلوی اینه تا موهام رو مدل تیغ ماهی ببافم داشتم موهام رو درست میکردم که آرمین اومد +نگار زود باش دیر شد الان چه وقت مو بافتنه _ پس کی ببافم دو دقیقه ای  پایینم تو برو منم الان میام  […]

پسرمغرور ودختر شیطون

1+ رمان انلاین پسر مغرور دختر شیطون پارت۳ عاطفه: کلک چیه قضیه  اخر ما نفهمیدیم شادی:  بسه تو رو قران  بعدا  میگم بهت صدیقه: دختر تو که گفتی نمیای خونه مونده بودم چی بگم شادی: ها اها  روزا رو گم کرده بودن و زود  رفتم تو اون اتاق  اونا نهار میخورن  وایسادم کنار  میزشون افسانه  […]

رمان آنلاین سناریو پارت_4 لایک فراکوش نشه:) به سمت اتاق کارم راه اوفتادم روی نشستم و لپ تابم و روشن کردم بعد از اینکه گذارش شرکت و چک کردم طبق نقشه شرکت لوازم آرایشی معروفی و که در مرز ورشکستگی بود همراه شرکتی که روشون سرمایه گذاری کرده بود رو هک کردم و تمام اطلاعاتشون […]

به شرط عشق

2+ رمان آنلاین به شرط عشق پارت 6 بعد از‌خوندن پارت برای حمایت کردمون ما رو لایک کنید و رمان رو به دوستانتون معرفی کنید❤️ #part_6 #سوم_شخص #فلش_بک مرد با کسب اجازه وارد اتاق میشود و بی هیچ حرفی منتظر میشود تا رئیسش به او دستور دهد. او یکی از افراد با اعتمادشان است و […]

رمان یخی که عاشق خورشید میشود

یخی که عاشق خورشید شد پارت 3 هیکل مردونش ریلکس شد. خندید و گفت : نگفته بودی از اینقابلیتا هم داری، شیطون. دستم و داخل موهاش فرو کردم و آروم کشیدم، دلم نیومد درد بکشه. آی بلندی گفت که خندیدم. هردو ساکت شده بودیم و به صدای دیوونه کننده آب گوش می‌دادیم. +چه آرامشی داره […]