برچسب: باغ

3+ شعر گلستان ماه کامل نیست اما دستانمان تمام نصفه ها را کامل می‌کند عجیب است دستانت را که می‌گیرم دیگر سیر می‌شوم از خیال، هوس، آرزو و هرچه که هست دستان پر از خالی‌ات چه دارد؟ نکند این منم که زود سیر می‌شود؟! #آرشیدا 3+