برچسب: انتظار

دلنوشته انتظار انتظار تنها معلمی‌ست که اگر به پای تدریس هایش بنشینی گیسوانت را همچون دندان هایت سفید می‌‌کند… نشستن به پای گلی که شاید رویده نشود بجز آه چیزی ندارد… برای دلی که انتظار می‌کشد هموار این سوال پرسیده می‌شود که از کدام سو می‌آید؟ مشرق یا مغرب؟ شمال یا جنوب؟ این سوال ها […]