برچسب: آدما

2+ دلنوشته اگه برن ای کاش آدما می‌دونستن! می‌دونستن  وقتی وارد دلت میشن  فرقی نداره از چه راهی اومدن خشکی‌، آبی، هوایی حقیقی یا مجازی  با رفتن‌شون بدجور می‌شکننت ای کاش!  یه بار به عقب بر می گشتن ونگاه می‌کردن. می‌دیدن آبادی که توش یه روزی آشیونه ساختن ویران شده، داره می‌سوزه تازه اگه چیزی […]