برچسب: ، در آرزوی رهایی

رمان آنلاین در آرزوی رهایی پارت 2

1+ رمان آنلاین در آرزوی رهایی  پارت 1     #پارت1https://beautyvolve.ir/   با صدای آلارم گوشیم از خواب نازم دل بریدم و بعد از رفتن به Wcو تخلیه از اتاق زدم بیرون طبق عادت همیشه از میله ها داشتم سر میخوردم میومدم پایین که یهو به یه چیز سخت برخورد کردم و آهم بلند شد […]