دسته: اسطوره های پارسی

IMG 20201009 130158 009 20

+1 شعر کورش عزیز دستان خالیت پر از مهر چشمان مشکیت جاری از نور امید طلوع کرد از غرب و شرق آوازه عدل شاه ایران زمین چه زیبا بود کردار نیکت حاکمیت برابری و برادری در سرتاسر گیتی جنگ برای آزادی پرنده از قفس صلح برای جنگیدن با هوس پیر شد و گیتی دیگر به […]

Photo 1604660632732

شعر کورش کبیر به کورُشم بنازم تا قیامت که بر دنیا بداشته او زعامت شهِ شاهان پناگاهِ فقیران ظالمان از او جوئیدند ندامت بباشد افتخار آرِیایی حکومتش همه جا در سلامت شده ای افتخار ملک ایران فدای آن لیاقت و مرامت توی بین الملل و سازمانش همه تعظیم کنند بر آن کلامت خیلی از فاتحان […]

Photo 1604660632732 1

شعر کورش بزرگ به دقّت کن نظر بـر نـقـشِ تصویر به کوروش آن شـهـنـشـاهِ جهانگیر بـود پــیــدا ز سـرسـبـزیِ صـحـنـه وَ نـقـشِ شـیـر پیشاپیشِ تـصویـر کـــمـــال و قــدرت ایـــران آن روز که وَجد آرَد دلِ هـر کـودک و پـیـر مقام و شـوکـت زن ها در آن عصر که هر یک عالـمـی را کـرده تسخیر ز […]

Photo 1604660475042

داستان کوتاه آخرین تیر در آن زمان که سپیده فرو می زند  آن دم که چشم ها به آسمان خیره می ماند ،مردمانی گرد هم آمده اند  چه خبر شده است ؟ علت این همه هیوها و بلوا چیست ؟  کمی آن طرف تر جسم بی جان جوانی برومند بر زمین افتاده . او کیست […]

Photo 1604660475042 1

شعر آرش کمان گیر 1 یکی حادثه آمده به میان شده الگویی بهر ایرانیان اگر پی بری تو بر عمق آن بگیرد نفس و ببندد زبان ز تورانیان سپاهی زیاد مسلط بگشتند به ما آن زمان بخوردند، بکشتند و آتش زدند که خوناب به جوی ها بگردید روان کنامِ پلنگان ایران زمین شده جای روبهِ […]

رویای حقیقی

دختری که روحش بعد یه اتفاق وارد یه جسم دیگه میشه…..

رویای حقیقی

رمان تخیلی که دختری روحش وارد جسم یه دختر از دوره هخامنش میشه…

رویای حقیقی

رمان انلاین رویای حقیقی پارت8 سپهر نمیتونست کاری بکنه اگه کاری میکرد واسش بد میشد. تحمل ضربه ها داشت سخت میشد. نمیدونم هلن انتقام چیو میگرفت که اینطور با من رفتار میکرد.سپنتا اریا هم اومدن نمیتونستن اونا هم کاری بکنن ولی همین که خواست ضربه بعدی بزنه با فریاد صبر کن ارتمیس دست نگه داشت. […]

رویای حقیقی

دختری که بعد مرگ وارد جسم دختر دیگه که واسه چن صد سال قبل میشه…..

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس