نویسنده: حانیه عباسی

رمان فراموشی عشق

+5 رمان انلاین فراموشی عشق پارت 12 _قربان باور کنین ما هم گیج شدیم وای فکر کردیم شما میدونین چیکار کنیم حالا؟ یعنی چی؟ منظورت اینه این دختر همون دختری که با کارن بود؟ همون که شما اوردین خونه؟ گوشی بدین به من زنگ بزنم هلیا ببینم. با هلیا تماس گرفتم اون خونه خالش بود […]

رمان فراموشی عشق

+2 رمان انلاین فراموشی عشق پارت11 وایی نگو نه نمیخوام. _پس سریع انجام بده کاراتو. باشه مرسی که هستی. _خواهش میکنم باید قطع کنم بعدا تماس میگیرم حرف میزنیم خدافظ مراقب خودتم باش گلم فعلا. خدافظ. هوووف کارن امروز خیلی عصبی مثل برج زهر ماره اصلا نمیشه سمتش رفت حالا باید چیکار کنم. صبر کن […]

رویای حقیقی

دختری که روحش بعد یه اتفاق وارد یه جسم دیگه میشه…..

رویای حقیقی

رمان تخیلی که دختری روحش وارد جسم یه دختر از دوره هخامنش میشه…

رویای حقیقی

رمان انلاین رویای حقیقی پارت8 سپهر نمیتونست کاری بکنه اگه کاری میکرد واسش بد میشد. تحمل ضربه ها داشت سخت میشد. نمیدونم هلن انتقام چیو میگرفت که اینطور با من رفتار میکرد.سپنتا اریا هم اومدن نمیتونستن اونا هم کاری بکنن ولی همین که خواست ضربه بعدی بزنه با فریاد صبر کن ارتمیس دست نگه داشت. […]

رمان فراموشی عشق

+1 رمان انلاین فراموشی عشق پارت8 لباسامو جمع کرده بودم منتظر بودم کارن بیاد ،هووف حوصلم سر رفت چرا نمیاد.پاشم برم یه بیرون شاید پایینه چپدونمم خودشون میارن به منچه.وقتی از پله ها پایین رفتم تو سالن هیچ کس نبود ولی در کتابخونه باز بود هیچ وقت اونجا باز نمیشد چطوری شد که الان بازه؟رفتم […]

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس