نویسنده: nvisanderaheleh

نویسنده راحله هستم علاقه زیادی به نوشتن دارم عاشق موسیقی و کتابم اولین اثرم رمان کی فکرشو میکرد هستش و این دومین کتابمه امیدوارم با نظرای خوبتون خوشحالم کنید

دختری که واسه انتقام از خانوادش به خاطر گذشته ایی کع همه چیش به طور اشتباه ضقاوت شده دختری که بی رحم شده و حتا به خواهرش هم رحم نمی کنه دختری که همزان با دونفر رابطع داره اما اینجا داستان فرق داره اینجا دخترما قرار نیست با عشق صابقش برگرده دوتا اتفاق هست که ……….

در باره دختریه که گذشتش باعث شد سنگ بشه سرد بشه حتا به خانواده خودشم دیگه رحم نمی کنه قضاوت هایی که سریع شکل گرفت عشقش کسی که احساساتشو بازی گرفت و بعدش زد زیر تمام حرفاش این اصل ماجرا نیست و نفر دیگه کسی که باعث نمام این اتفاقاته ولی اینحا ینفر هست که معلوم نی اشناست یا غریبه دوست یا دشمن عاشق یا مجنون خودتون با خوندن رمان بفهمید که قراره چی بشه و اون کیه

دلبر جذاب من پارت1

دلبر جذاب من پارت1 منم تو بغلش دلبری می کردم و می رقصیدم اونم گفت ژونن سکسیه من تو    فقط ناز کن بعد دستشو گذاشت روی باسنم و گفت اینم واسم تکون بده عالیه   منم پوزخندی زدم تو دلم گفتم:اره عزیزم تو فقط به فکر هوستی هه    بعدش دویستش ارین اومد    […]

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس