Author: elnazz

IMG 20201201 015534 461

پول عمل مادرمو نداشتم و داشت ذره ذره جلوی روم اب میشد و خواهرم… خواهر خودم منو دزدید از بیمارستان و فروخت به یک قاچاقچی در خارج از کشور!
پدرم هم ترکمون کرده بود و داشت با یه نامرد زندگی میکرد!😔
عشقم از نبودم استفاده کرد و ازدواج کرد و عکساشون و در فضای مجازی دیدم تا اینکع فهمیدم کیارش با من نسبت خونی داشته و به خاطر همین بهم نزدیک شده.
همین دلمو روشن کرد و فکری رو توی سرم انداخت غافل از اینکه سرنوشت شومی در انتظارمه!!

IMG 20201115 203420 251

+۱ رمان آنلاین زخم پارت 2 زخم   توی خواب دیدم که لحظه های اخر کنکورمه ، کنکور چیزی بود که عاشقش بودم و همش براش لحظه شماری میکردم ، کنکوری که برای رفتن به دانشگاه دوستش داشتم، ولی به خاطر لجبازی کردن با بقیه ازش دل کنده بودم و میخاستم که کلا درس خوندن […]

IMG 20201115 203420 251

رمان آنلاین زخم پارت1     رمان زخم پارت1 شنبه : زبان . ریاضی . دینی . ریاضییک شنبه : اقتصاد . ادبیات ‌.‌‌ منطقدوشنبه : جامعه شناسی ‌. زبان ‌. عربی. تفکرسه شنبه : نگارش . امادگی ‌. تاریخ . جغرافیا . استان شناسیچهارشنبه : ورزش . جغرافیا ‌‌. علوم و فنون**ساعت ۶ و […]

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس