نویسنده: fkhrymlyka

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 3

+3 رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 5 اومدم خونه رفتم تو اتاقم زنگ زدم به ارسام که فوری جواب داد +سلام خانومم -سلام اقایی من حاضرم کی میای بریم واسه هماهنگی تالار؟ +ده دقیقه دیگه اونجام فعلا عزیزم -مواظب باش فعلا حاضر که بودم رفتم تو تراس تا ارسام بیاد نشستم که گوشیم زنگ […]

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 3

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 4 •ارامیس• ارسام رو شرکت پیاده کردم خودمم رفتم خونه خریدارو گذاشتم تو اتاقم هیچ سر و صدایی نمیومد و حدس اینکه کسی خونه نباشه سخت نبود لباسامو در نیاوردم و رفتم تو حیاط نشستم پیش باغچه و به گل هامون اب دادم شلنگ رو برداشتم و حیاط رو […]

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 3

+2 رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 4 #پارت33 #ارامیس با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم بدون اینکه ببینم کیه جواب دادم +الو سلام ارامیس ایناز بود سریع چشامو باز کردم -سلام ایناز چیشد خبری گرفت از ارسام +اره فقط ارامیس -جان +میگم بهت ولی به خودت مسلط باش -باشه فقط بگو چیشده […]

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 3

+1 رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت 3 #پارت 3 با صداے آلارم گوشے از خواب بیدار شدم رفتم سرویس بهداشتے و دست و صورتمو شستم بعد از اینکه موهامو بافتم رفتم جلوے اینه به خودم نگا کردم چشاے آبیم باعث میشد همه تو دانشگاه پرنسس چشم آبے صدام کنند (چه اعتماد به سقفے بابا […]

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت2

خلاصه داستان:رمانےبر اساس ذهنیت نویسنده و واقعیت ندارد و خلاصه داستان دخترے به اسم آرامیس صبورے در خانواده پولدار که عاشق پسرے به اسم
آرسام اکبرے هست آرسام پسرے دختر باز و ادامه داستان رو با همراهے دنبال کنید
با تشکر

رمان آنلاین عشقِ بی پایان پارت1

خلاصه داستان:رمانےبر اساس ذهنیت نویسنده و واقعیت ندارد و خلاصه داستان دخترے به اسم آرامیس صبورے در خانواده پولدار که عاشق پسرے به اسم
آرسام اکبرے هست آرسام پسرے دختر باز و ادامه داستان رو با همراهے دنبال کنید

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس