نویسنده: far

رمان انلاین ناکامان پارت

مهرداد دانشجوی سال آخر جراحی، بیست سال سعی در مخفی کردن هویتش دارد. و حال با وارد شدن دختری به زندگیش، راز های شر به مهر آشار میشود و جان های بسیاری به خطر می افتد..

رمان انلاین ناکامان پارت

مهرداد دانشجوی سال آخر جراحی رازی ، بیست سال برای مخفی کردن رازی هویتش را از همه پنهان میکند. وحال اتفاقاتی می افتد که..

رمان انلاین ناکامان پارت

مهبد بزرگترین پسر رئیس باند قاچاقی که در پوشش شرکت داروسازی فعالیت میکنند، بیست سال برای حفظ جان برادرش تلاش میکند تا اینکه..

رمان آنلاین ناکامان پارت ۱۷

مهبد بزرگترین پسر رئیس باند قاچاقی که در پوشش شرکت داروسازی فعالیت میکنند بیست سال برای حفظ جان تنها برادرش تلاش میکند و حال اتفاقاتی می افتد که..

رمان انلاین ناکامان پارت

مهبد بزرگترین پسر باند قاچاقی که در پوشش شرکت داروسازی فعالیت میکنند، بیست سال برای حفظ جان تنها برادرش تلاش میکند .حال اتفاقاتی می افتد که نه تنها هویت برادرش فاش میشود بلکه..

رمان ناکامان

رمان انلاین ناکامان پارت ۱۵ مهردادعلی کف دستش را محکم به پیشانیم کوبید.جوری که انگار بخواهم مشتی توی صورتش بکوبم نگاهش کردم.دست دیگرش را روی پیشانی خودش گزاشت وکمی‌ صبر کردگفت: تب داری.سرم را عقب کشیدم تا دستش را بردارد.دستش را برداشت و گفت: موندم چطوری این همه پالن و پالتو میپوشی تهش همیشه سرماهم […]

رمان ناکامان

رمان انلاین ناکامان پارت ۱۴ مهتا چشم هایم را روی هم فشار دادم تا متوجه نشوند بیدارم. حس میکردم اگر چشم هایم را باز کنم اوضاع را هم برای آنها ،هم برای خودم سخت میکنم. از همان اول که آن یکیشان داد زده بود بیدار شده بودم. بالاخره بیرون رفت. از صدا ها متوجه شدم […]

رمان ناکامان

رمان انلاین ناکامان پارت ۱۳ مهتا کلید انداختم و در اتاق را باز کردم. چراغ را روشن کردم و کیفم را روی تخت پرت کردم.اعصابم خورد بود. به کاپشن مهرداد که بهار روی چوب لباسی اویزانش کرده بود نگاه کردم. چون فکر کرده بود امروز مرخصی هست،صبح نبرده بود بیمارستان که پسش بدهد. نگاهم را […]

رمان ناکامان

رمان انلاین ناکامان پارت ۱۲ مهرداد طاق باز روی تخت دراز کشیدم . به سقف خیره شدم. انقدر فکر و خیال داخل سرم بود که حس میکردم هر لحظه ممکن بود سرم از شدتشان منفجر شود. اگر خوابم میبرد هم حداقل زمان میگزشت. از دیشب تاالان خوابم نبرده بود. بالشت را از زیر سرم بیرون […]

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس