دلنوشته انتظار

دلنوشته انتظار

انتظار تنها معلمی‌ست

که اگر به پای تدریس هایش بنشینی

گیسوانت را همچون دندان هایت

سفید می‌‌کند…

نشستن به پای

گلی که شاید رویده نشود

بجز آه چیزی ندارد…

برای دلی که انتظار می‌کشد

هموار این سوال پرسیده می‌شود

که از کدام سو می‌آید؟

مشرق یا مغرب؟

شمال یا جنوب؟

این سوال ها همچون نم‌نم باران به شیشه می‌کوبد،

دید را مختل می‌کند…

اما گویا عطر یار را در زمین کاشته‌اند چرا که دل را هوایی می‌کند موجب به زبان آمدن

یاقوت های رنگ باخته در راه انتظار می‌شود

آیا به راستی انتظار تمام می‌شود؟!

اما اگر انتظار به این زودی به اتمام می‌رسید

تخلصش جام تلخی و شیرین نمی‌شد.

انتظارات یعنی ذوب شدن یخ

سرد شدن چشم آتش

انتظار همان لحظاتی‌ست

که عاشق تلخی دوری و شیرینی رسیدن را باهم می‌چشد.

ای جانا اگر خواهان غروب شب سپیدی

بگذار تنهایی برود!

آغوشت را بگشا،

بیمی از صبر نداشته باش!

زمان در گذر است

تو یکجا نمان

تو نیز بگذر!

از آن سرو که چشم به راهش هستی

اگر بگذاری می‌آید

تنهایی دلیلی‌ست برای فرار از سوال‌ها

انسان موجودیست اجتماعی

هویت خودت را در یاب

با آغوش باز به استقبال سختی ها برو،

نگذار که انتظار باعث حسرت و دوری شود!

برای رسیدن به هدفت تلاش کن،

تنهایی برای انسان های منزوی طرح شده است

آری تنهایی تنها ترات می‌کند اما درس استقامت و پایداری، می‌آموزد

انسان اجتماعی است

اما به چه قیمتی اجتماعی می‌شود به قیمت از دست دادن خود؟

وقتی آدمی خود را از دست بدهد دیگر چه حاجتش به اجتماع است؟

آیا تنهایی آدمی را بیشتر خرسند نمی‌کند؟

تنهایی انسان را منزوی

و اجتماع انسان را گرگ می‌کند

آدمی نه تاب سرما را دارد نه گرما را

باید متعادل بود

انسان نباید درنده باشد،

نباید دریده شود!

چرا که جهان پر شده از گرگ های انسان نما

اگر انسان مثال بره غرق تنهایی خویش شود بخواهد و نخواهد دریده می‌شود

گرگ باشد بخواهد و نخواهد درنده می‌شود

باید خودش باشد حتی اگر غنچه باشد در برابر سرما

باید خودش بماند حتی اگر گرگ‌ها در کمینش باشند

انظار غنچه‌ایست که روزی

شکوفا می‌شود

روزی که انسان در کوره هستی پخته شود

انتظار شیرین تر از دانه های یاقوت می‌شود….

روزی که از کویر تنهایی عبور کرده و

امواج اجتماع را پشت سر گذاشته…

#سجاد

#آرشیدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *