سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

رمان صیغه استاد

رمان صیغه استاد پارت ۳

_خودتو خالی کن نزار عقده هات تو دلت بمونه منم میدونم تو هم میدونی همش تظاهر
بی توجه بهش  به سمت اتاق خوابم رفتم راست می‌گفت همش تظاهر بود 
اشک هام از چشمام جاری شد آنقدر گربه کردم تا خالی شدم و
کم کم چشمام گرم شد 
چشمامو بازکردم ولی حس و حال اینکه از رو تخت بلند شم رو ندارم نگاهی به دور ورم انداختم خونه سوت و کور بود پس هنوز زوده واسه دانشگاه  دوباره چشمامو بستم 
با صدای  زنگ خوردن گوشیم از خواب ناز پاشدم  
 _بنال عسل
_اورانگوتان کجایی
_شما کجایین 
_دانشگاه ،صبح هرچی صدات کردیم پا نشدی  کلاس اول از دست دادی پاشو حداقل به کلاس دوم برسی که جلسه اولش هم هست
_خیلی بیشعورین  احمق الاغ نفهم ……..
با صدای بوق گوشی فهمیدم داشتم با خودم حرف می زدم
دلم میخواد کله هر جفت شونو بکوبم به دیوار احمق ها یه کاری میکنن که همین اول از دانشگاه اخراج بشم
یه استرس عجیبی دارم دلم بد جور شور میزد
رفتم تو آشپزخونه نگاهم به ساعت خورد خب اگه صبحونه بخورم خیلی دیر میشه  پس بیخیال
همین جور که داشتم به عسل فوحش رکیک میدادم رفتم حاضرم شم تا کلاس بعدی رو که جلسه اولش هم هست حداقل جا نمونم ساعت ۹ نیم بود سریع چند تا لباس رو هم پوشیدم  به سمت در رفتم 
حالا اگه  بخوام  با اتوبوس برم که خیلی دیره میشه 
زنگ زدم آژانس تا بیاد ،سریع سوار شدم 
از استرس و نگرانی که نمیدونم منشأ کجاست  ناخن هامو میجویدم
داشتم بیرون رو  نگاه میکردم که دیدم دوباره رسیدم به این محله آشنا پوزخندی گوشه لبم شکل گرفت ته دلم خالی شد
 یعنی میشه دوباره آقاجون ببینم دلم واسش خیلی تنگ شده دلم برای همه تنگ شده
  با رسیدن به دانشگاه از گذشته اومدم بیرون جلوی در دانشگاه زد رو ترمز با حساب کردن کرایه بدو بدو رفتم داخل دنبال کلاس بودم که چشمم به رها و عسل خورد 
هوی الاغ ها بیشعور کثافت شما نمی‌تونستین  منو بیدار کنید از کلاس جا موندم حالا چیکار کنم چی به استاد بگم 
رها :چه خبره بابا  دو دقیقه نفس بگیر به من چه تقصیر خودته وقتی میام بیدارت میکنم به دور ور نگاه می‌کنی دوباره میخوابی من چیکار کنم بمب هم نمی تونست از خواب بیدارت کنه 
عسل: خیلی خب بسه بریم تو کلاس تا استاد نیومده 
رفتیم سرکلاس ردیف های وسط نشستیم که صدای دخترای کلاس دوباره بلند شد و چرت و پرت های همیشگی 
واییی خداااا این استاد جدیده از خارج اومده خیلی جذابه لعنتی  


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *