| Saturday 24 October 2020 | 11:26
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسنده و خواننده که بتوانید اوقات فراقت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنید و هم لذت ببرید ما حامی نویسنده ها و خواننده های عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای دریافت نمیکنیم برای خدمات خودمون
روی عکس کیلیک کنید
اینستاگرام
رمان آنلاین دختر ایران پارت ۲

رمان آنلاین دختر ایران پارت ۲

رسا(رسادخت)

بیا بیا‌ که‌ شدم‌ در‌ غم‌ تو‌ سودایی‌
درآدرآ‌ به‌ جان‌ امدم‌ ز‌ تنهایی‌
عجب‌ عجب‌ که‌‌برون‌ امدی‌ به پرسش‌ من
ببین‌ ببین‌ چه‌ بی‌ طاقتم‌ ز‌شیدایی‌
بده‌بده که‌ چه‌ اوردی‌ به‌ تحفه‌ مرا‌
بنه‌ بنه‌ بنشین‌ تا‌ دمی‌ بر‌اسایی‌

آحالا‌ بیا‌ قرش‌ بده‌ هوهو‌ آآ
بیا‌ بشین‌ دختر‌ الا‌ هممونو‌ به‌ فنا‌ میدی‌ صدای‌ در‌ هم‌ آمیخته با‌ خنده‌ امرداد‌ بود‌ همیشه‌ عادتش‌ بود‌ زیاد‌ محتات‌ بود‌ ای بابا‌ ولم‌ کنید‌‌خو‌ مثل‌ شما‌ بشم یه‌ گوشه‌ نشستن‌ اینگار‌ کی‌ مرده،بیخیال‌ بیاید‌ یکم‌ قرش‌ بدیم‌ الا‌ برگردیم‌ دیگه‌ از‌ این‌ موقعیتا‌ گیرتون‌ نمیاد‌ ها‌! از ما‌ گفتن‌ بود؛بیا‌بیا‌ هو‌هو‌

رسا‌ و‌ امرداد‌ و‌ دنیز هم‌ به‌ ارمیتی‌ پیوستند‌ و‌ پی‌‌رقصی که‌ او‌ از‌ خود‌ دراورده‌ بود‌ را گرفتند،حرکات‌ به‌ اصطلاح‌ رقص‌ ارمیتی‌ همه‌شان‌ را‌ به‌ خنده‌ وادار‌ کرد!

اواخر‌پاییز ۱۳۸۸
مکان:گوشه‌ای‌ از‌ همین‌ ایران

پاییز‌ داشت‌ به‌ اواخر‌ خود‌ نزدیک‌ می‌شد‌ و‌ گاهی‌ اوقات‌ سوز‌ سردی‌ در‌ اسمان‌ می‌پیچید و‌ خیال‌ کوتاه‌ امدن‌ هم‌ نداشت!

رسا‌ نگاهی‌ از‌ اینه‌ قدی‌ به‌ خودش‌ انداخت‌ و‌فکر‌ کرد‌ چقدر‌ هرروز‌ شبیه‌ مادرش‌ می‌شود‌،
با‌ اینکه‌ اورا‌ حتی‌ به‌ یاد‌ نمی‌اورد‌ اما‌ از‌ عکس‌ هایشان‌ با‌ پدرش‌ جاوید‌ و‌ گفته‌ دیگران‌ تنها‌ تفاوتش‌ با‌ مادرش‌ در‌ موهایش‌ بود

ایراندخت‌‌ مادرش‌ موهای به‌ رنگ‌ طلا‌ داشت‌ همان‌ قدر‌ زیبا‌،براق‌ و‌ خواستنی،اما‌ موهای‌ او‌ به‌ رنگ‌ خرماهای‌ جنوب‌ که‌ به‌ تیرگی‌ می‌زدند‌ بود،زیبا‌ بود‌ و‌ ارامش‌ بخش!برای‌ هر‌ دختری

عجیب‌ است‌ این‌ رابطه‌ بین دختر‌ ها‌ و‌ موهایشان‌ اما‌ بس‌ دلنشین‌ است‌!چشمانی‌ درشت‌ و‌‌سبز‌ و‌ پوستی‌ سفید‌ و‌ قدی بلند‌ به‌ نظر خیلی‌ ها‌ جذاب‌ می‌امد‌ اما‌ او‌ ارزو‌ می‌کرد‌
که‌ ای‌ کاش‌ بجای‌ داشتن‌ انها‌ می توانست‌ چیزهای‌ بهتر‌ و‌ با‌ ارزش‌ تری‌ داشته باشد

دست‌ از‌ شخم‌ زدن‌ گذشته‌ برداشت‌ و‌ چشم‌ از ایینه‌ گرفت‌ دیر‌شده‌ بود‌ اخر‌ فردا‌ تولد‌ ابگینه‌ بود‌ و‌ می‌خواستند‌ اورا‌ غافلگیر‌کنند‌،اما‌ عجیب‌ بود‌ که‌ سرنوشت‌ قرار‌ بود‌ انهارا‌ حیرت‌ زده‌ کند.

رسا(رسادخت)
-آرمیتی‌ نگا‌ اونم‌ قشنگه‌ بگیریم؟
-اویی‌ نگا‌ اون‌ بادکنک‌ های‌ کوچولو‌،نگا‌‌ شعما‌
چقدر‌ نانازن،من‌ از‌ اونا‌ می‌ خوام
+چی‌ می‌خوای خوشگله‌ بگو‌ تا‌ هرچی‌ می‌خوای تا‌ خودم‌ برات‌ بخرم‌ جوجو‌ من‌ البته‌ یکم‌ خرج‌‌ داره‌

و‌ بعد‌ صدای‌ کریه‌ خنده‌ همان‌ پسر‌ با‌ دوستانش‌ بلند‌شد‌،دستم‌ با‌ عصبانیت‌ مشت‌ شد‌ به‌ طرفش‌ برگشتم‌ تا هرچه‌ لیاقتشان‌ است‌ بارشان‌ کنم‌ که‌ صدای‌ نحس‌ دیگری‌ برخواست‌

-جون‌ چشاشو،بابا خوشگله‌ اخم‌ نکن‌
نفس‌ عمیقی‌ از‌ سر‌ عصبانیت‌ کشیدم‌ که‌ صدای‌ امرداد‌ امد!
-چه‌ گه‌ خوریا‌ شنیده‌ بودم‌ گه‌ خور‌ زیاد‌ شده‌ والی‌ نه‌ دیگه‌ اینقدر‌
نگاه‌ عصبانیش‌ روی‌ انها‌ چرخید‌ و‌ چند‌ قدم‌ فاصله‌ را‌ پر‌ کرد‌ و‌ با‌ خشم‌ غرید‌

-تو‌ روز‌ روشن‌ بی ناموسی‌ می‌کنی‌،اگه‌ غیرت‌ تو‌ مردا‌ مرده‌ اشکالی‌ نداره‌ چون‌ منو‌ امثال‌ من هنوز‌ هستن‌
یقیه‌ پسر‌ را‌ محکم‌ تر‌ در‌ دستش فشرد‌ و‌ به‌ سمت‌ خودش‌ کشید‌ و‌ اینبار‌ با‌ صدای بلند‌تری‌ داد‌ زد‌ و‌ گفت‌

-چه‌ گهی‌ خوردی‌ یه‌ بار‌ دیگه بگو‌ تا‌ دندوناتو‌ توی‌ دهنت‌ خورد‌ کنم‌ بیشرف‌
دوستان‌ پسر‌ اورا‌ با‌ شدت‌ به‌ عقب‌ هل‌ دادند‌ که‌،تلو‌ خورد‌ و‌ کمی‌ به‌ عقب‌ رفت‌‌

جلو‌ رفتم‌ و‌ بازویش‌ را‌ در‌ دستم‌ گرفتم‌ و‌ گفتم
-بیخیال‌‌شو‌ رفیق‌ یه‌ گهی خوردن‌ حالا‌
بازویش‌ را‌ با‌ خشم‌ از‌‌دستم‌ بیرون‌ کشید‌ که‌ ۲‌ تا‌ دوستان‌ پسر‌ جلو‌ امدن‌‌

-اوهوی‌ دختر‌ جون‌ حرف‌ دهنتو‌ بفهم‌ چون‌ دختری‌ هیچی‌ بهت‌ نمیگیم‌ مگر‌نه‌ تا‌ الا استخوناتو‌‌ خورد‌ کرده‌ بودیم‌

امرداد‌ پوزخند‌ عصبانی‌ زد‌ و‌ با‌ صدای‌ بلد‌ تری‌ گفت-گوتِن‌ بور‌ بِینِم‌ مُنتَظِرُم (گه‌ تو‌ بخور‌ ببینم‌ منتظرم‌‌)

 • اشتراک گذاری
https://beautyvolve.ir/?p=12865
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این مطلب

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب محبوب
درباره سایت
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسندگان و خوانندگان که بتوانید اوقات فراغت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنیدولذت ببرید ما حامی نویسندگان و خوانندگان عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای برای خدماتمان دریافت نمی کنیم‌‌....
آخرین نظرات
 • ثمین باقرزاده : سلام عزیزم ممنون نظر لطفته بابت پارت ها هم باید بگم که درس و مدرسه مگه مهلت میده...
 • shabnam : لطف داری. اره ببخشید جبران میکنم...
 • Asal : سلام رمانت عالی خیلی قلمت قشنگه ممنون میشم یکم زود به زود پارت بزارین...
 • donya81 : مثل همیشه عاااااااالی 👍🏻🥰👍🏻💛...
 • Aaaasal : سلام دوست عزیز رمانت عالی هست قلمت خوبه ممنون میشم زود به زود پارت بزارید...
 • Aaaasal : رمانتو عالی ولی خیلی کوتاه نوشتید و خیلی دیر به دیر پارت میزارید...
 • Liu : مرسدههههههههه لیو ام جواب بدههههههههههههههههههههههههههههههههههه...
 • shabnam : چشم...
 • Arshida557 : بی نهایت سپاسگزارم، 🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹...
 • پرویز : تلاشتان ستودنیست نوشتن ، نوشتن و باز هم نوشتن . این کاریست که شما انجام می دهید...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " سرزمین رمان آنلاین " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.