| Saturday 24 October 2020 | 11:38
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسنده و خواننده که بتوانید اوقات فراقت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنید و هم لذت ببرید ما حامی نویسنده ها و خواننده های عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای دریافت نمیکنیم برای خدمات خودمون
روی عکس کیلیک کنید
اینستاگرام
رمان آنلاین دختر ایران پارت ۶

رمان آنلاین دختر ایران پارت ۶

که‌ رسا‌ میانه‌ بحثشان‌ پرید‌
-بیخیال بابا‌ من‌ گه‌ خوردم‌ چیزی‌ گفتم‌ بزارید‌‌ غذامونو‌ کوفت‌ کنیم لطفا
لطفا‌ را‌‌ کشدار‌ و‌ با‌ عصبانیت‌ گفت‌ تا‌ به‌ انها‌ بفهماند‌ دیگر‌ بحثشان‌ را‌ ببشتر‌ از‌ این‌ طول‌ ندهند‌؛ دیگر‌ حرفی بینشان‌ رد‌و‌بدل‌ نشد‌ و‌ هر ۳‌ ترجیح‌ دادند‌ در‌ افکارشان‌ غرق‌ شوند‌….

رسا(رسادخت)
-خب‌ این‌ یکی‌ بادکنک‌ هارو‌ چیکار‌ کنیم‌ بچه‌ ها؟من‌ میگم‌ باهاشون‌ گل‌ درس‌ کنم؟
امرداد‌ و‌ دنیز‌ همانطور‌ که‌ مشغول‌ انجام‌ دادن‌ کارهای‌ خودشان‌ بودند‌ برگشتند‌ و‌ نگاهی‌ به‌ من‌ کردند‌
-اره‌ اگه‌ بلدی‌ درس‌ کن‌

دنیز‌ مانند‌ بچه‌ ها‌ پایش‌ را‌ به‌ زمین‌ کوبید‌ و گفت‌
-بچه‌ ها‌ می‌خوایید‌ لباس‌ چی‌ بپوشید؟
هر‌۳‌ نگاهی‌ به‌ هم‌ کردیم‌ و‌ از‌ سردرگمی‌ سری‌ تکان‌ دادیم‌
-راست‌ میگه‌ امرداد‌ چی‌ بپوشیم؟
-اگه‌ تولد‌ مختلط‌ نبود‌ پیرهن‌ می‌پوشیدیم‌ اما‌ الا‌ من‌ می‌خوام‌ شومیز‌ شلوار‌ می‌پوشم‌
-راست‌ میگه‌ ،منم‌ همینو‌ می‌پوشم‌ ،ولی‌ یکیتون‌ بیاد‌ موهامو‌ درس‌ کنه‌

دنیز‌ با‌ لبو‌ لوچه‌ اویزان‌ نگاهی‌ به‌ ما‌ کرد‌
-خب‌ پس‌ من‌ چی‌ بپوشم؟
امرداد‌ در‌ گلو‌ خندید‌ و‌ گفت‌
-هرچی‌ عشقته‌ بپوش هلو‌ ،تو‌ اصلا‌ نیم‌ تنه‌ بپوش‌
در‌ پی‌ حرف‌ او‌ من‌ هم‌ لبخند‌ خبیثانه‌‌زدم‌
-راست‌ میگه‌ ها‌ ، فکر‌ کن‌ عجب‌ چیزی‌ میشی
فقط‌ حواست‌ باشه‌ ندزدند‌ جیگر‌

در‌ پی‌ حرفم‌ چشمکی‌ تحویل‌ قیافه‌ حرصی‌ او دادم‌ و‌ با‌ امرداد‌ خنده‌ی‌ بلند‌ بالایی‌ سر‌ دادیم‌؛
او‌ هم‌ همانند‌ بچه‌ ها‌ حرصی‌ پایش‌ را‌ روی‌ زمین‌ کوبید‌
-اصلا‌ خوشم‌ از‌ هیچ‌ کدومتون‌ نمیاد‌، اصلا‌ موهای‌ تورو‌ هم‌ درس‌ نمی‌ کنم‌ رسا‌ ها‌

بلند‌ خندیدم‌
-عیب‌ نداره‌ حوشگله‌ امی‌ درس‌‌ میکنه‌
-بیخیال‌ رسا‌ اینقدر‌ سر‌ به‌ سر این‌ بچم‌ نزار‌

حدود‌ ۱‌ ساعت‌ ‌بعد‌ که‌ کارهایمان‌ تمام‌ شد‌‌ کش‌‌و‌ قوسی‌ به‌ بدن‌ هایمان‌ دادیم‌
-خب‌ بچه‌ های‌ بریم‌ اماده‌ شیم‌ ساعت‌ ۷‌ فوقش‌ مهمونا‌ ۱‌ ساعت‌ دیگه‌ میان‌
من‌ و‌ دنیز‌ هم‌ به‌ نشانه‌‌ی‌ موافقت‌ سری‌ تکان‌ دادیم‌ و‌ راه‌ اتاق‌ های‌ بالا‌ را‌ در‌ پیش‌ گرفتیم‌ ؛

بعد‌ از‌ حدود‌ ۴۵‌ دقیقه‌ هر‌ ۳ تقریبا‌ اماده‌ بودیم‌ ، اخرین‌ شاخه‌‌ی‌ موهای‌ آری‌ را‌ هم‌ فر‌ کردم‌ و‌ دستی‌ هم‌ به‌ موهای‌ فر‌ شده‌‌ی‌ خود‌م‌ کشیدم‌
-خب‌ اینم‌ تموم‌ شد‌ ، امرداد‌ تو‌ اماده‌ ایی؟
امرداد‌ همانطور‌ که‌ شال‌ ۳‌ رنگ‌ مجلسی‌ اش‌‌را‌ به‌ سرمی‌کرد‌ به‌ طرف‌ خروجی‌ اتاق‌ رفت‌

-من‌ رفتم‌ پایین‌ داره‌ صدای‌ ایفون‌ میاد‌ شما‌ هم زودتر‌ بیاید‌ پایین‌
هردویمان‌ سری‌ تکان‌ دادیم‌ و‌ بعد‌ از‌ حدود‌ ۵‌ دقیقا‌ از‌ اتاق‌ بیرون‌ زدیم‌ ؛ در‌ ویلا‌ باز‌ بود‌ و‌ امرداد‌ به‌ کسانی‌ که‌ تازه‌ می‌امدند‌ خوش‌ امد می‌گفت‌؛ من و‌ دنیز‌ هم‌ به‌ سمت‌ کسانی‌ که‌ آشنا‌ بودند می‌رفتیم‌ و‌ با‌ انها‌ احوال‌پرسی‌ می‌کردیم‌

ساعت‌ حدود ۹‌ بود، همین‌ نیم‌ ساعت‌ قبل‌ آرمیتی‌ را‌ به‌ بهانه‌ی‌ حال‌ بدمان‌ به‌ اینجا‌ کشانده‌ بودیم‌، وقت‌ خاموش‌ کردن‌ شمع‌ ها‌ و‌ بریدن‌ کیک‌ بود‌ که‌ امرداد‌ کنارم‌ قرار‌ گرفت‌
-رسا‌ من‌ همرو‌ نمی‌شناسم‌ تو‌ می‌‌شناسی؟این‌ همه‌ پسر‌ کین؟‌ تا‌ حالا‌ ندیده‌ بودمشون‌

به‌ طبع‌ از‌ گفته‌ های‌ او‌ نگاه‌ دقیقی‌ به‌ دور‌تا‌ دور‌ سالن‌ انداختم

 • نمی دونم‌ والا‌ منم‌ خیلی‌ هاشونو‌ اولین‌ باره‌ دارم‌ می‌بینم‌
  امرداد‌‌ گره‌ی‌ میان‌ ابروهایش‌ را‌ سفت‌‌تر‌ کرد‌‌ ، می‌دانستم‌ می‌خواهد‌ چه‌ چیزی بگوید‌ ، به‌ همین‌ دلیل‌ میان‌ حرفش‌ پریدم‌
  -بیخیال‌ بابا‌ امرداد‌ شاید‌ پانتر‌ این‌ دخترا‌ باشن‌ ، سخت‌ نگیر‌ یه‌ شب‌ که‌ هزار‌ شب‌ نمیشه‌!

نگاهش‌ را‌ از‌ من‌ گرفت‌ و‌ به‌ آرمیتی‌ که‌ در‌ حال‌ آرزو‌ کردن‌ بود‌ داد‌
-نمی‌دونم‌ والا‌ شاید‌ تو‌ راست‌ بگی‌ یه‌ شب‌ که‌ هزار‌ شب‌ نمیشه‌ ، شاید‌ باید‌ یه‌ دفعه‌ هم‌ که‌ شده‌ بیخیال‌ بود‌!

 • اشتراک گذاری
https://beautyvolve.ir/?p=12883
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این مطلب

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب محبوب
درباره سایت
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسندگان و خوانندگان که بتوانید اوقات فراغت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنیدولذت ببرید ما حامی نویسندگان و خوانندگان عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای برای خدماتمان دریافت نمی کنیم‌‌....
آخرین نظرات
 • ثمین باقرزاده : سلام عزیزم ممنون نظر لطفته بابت پارت ها هم باید بگم که درس و مدرسه مگه مهلت میده...
 • shabnam : لطف داری. اره ببخشید جبران میکنم...
 • Asal : سلام رمانت عالی خیلی قلمت قشنگه ممنون میشم یکم زود به زود پارت بزارین...
 • donya81 : مثل همیشه عاااااااالی 👍🏻🥰👍🏻💛...
 • Aaaasal : سلام دوست عزیز رمانت عالی هست قلمت خوبه ممنون میشم زود به زود پارت بزارید...
 • Aaaasal : رمانتو عالی ولی خیلی کوتاه نوشتید و خیلی دیر به دیر پارت میزارید...
 • Liu : مرسدههههههههه لیو ام جواب بدههههههههههههههههههههههههههههههههههه...
 • shabnam : چشم...
 • Arshida557 : بی نهایت سپاسگزارم، 🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹...
 • پرویز : تلاشتان ستودنیست نوشتن ، نوشتن و باز هم نوشتن . این کاریست که شما انجام می دهید...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " سرزمین رمان آنلاین " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.